FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2002 
TitelFolkets Hus och Folkparkernas framväxt - demokratins mötesplatser
Dnr353-2547-2001
MedelsförvaltareArbetarrörelsens arkiv och bibliotek
ProjektledareKarin Englund
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturhistorisk kunskap
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2002 150 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att med byggnaderna och anläggningarna som utgångspunkt undersöka demokratiprocessens framväxt i landet. Projektet är ett samarbete mellan Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek , Arbetarnas bildningsförbund, Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap, Folkets Hus och Parkers riksorganisation samt Riksantikvarieämbetet.