FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2002 
TitelAtlas över förhistoriska hamnar- och handelsplatser på Gotland
Dnr353-2732-2002
MedelsförvaltareHögskolan på Gotland
InstitutionCentrum för Östersjöstudier
ProjektledareDan Carlsson
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturhistorisk kunskap
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2002 115 000
2003 140 000
Kortfattat syfte
Projektet avser att i bokform utifrån gotländska erfarenheter beskriva metoder, källor och tillvägagångssätt att upptäcka, identifiera och registrera kustanknutna fornlämningar, särskilt förhistoriska hamnar. Projektet bedrivs vid Centrum för Östersjöstudier, Högskolan på Gotland i samarbete med Länsstyrelsen i Gotlands län och Länsmuseet på Gotland.