FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2002 
TitelDokumentation av dokumentationen
Dnr353-2058-2002
MedelsförvaltareMalmö stad
InstitutionMalmö Kulturmiljö
ProjektledareIngmar Billberg
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturhistorisk kunskap
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2002 80 000
Kortfattat syfte
Filmprojekt. Filmen avser att dokumentera det reflexiva arbetsätt som bedrivits inom Citytunnelprojektet och är tänkt att visa hur de arkeologiska resultaten "produceras", framför allt under utgrävningsfasen.