FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2002 
TitelKvartsavslag i landskapet
Dnr353-2558-2001 
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionKunskapsavdelningen
ProjektledareRoger Edenmo
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturhistorisk kunskap
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2002 160 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att skapa en nationell överblick över de mesolitiska kvartslokalerna i mellersta och norra Sverige samt diskutera lämplig dokumentationsstrategi.