FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2001 
TitelUppdragsarkeologi
Dnr353-4640-1999
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionKunskapsavdelningen
ProjektledareLena Flodin
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturhistorisk kunskap
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20011 910 000
2002 609 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att utveckla uppdragsarkeologins vetenskapliga arbetssätt, att synliggöra uppdragsarkeologins resultat och därigenom säkra dess roll inom kulturarvsområdet, att stärka Riksantikvarieämbetets positiva och ledande roll inom utvecklingen av uppdragsarkeologin.