FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2002 
TitelKorrosion samt restaurering och konservering av bronsstatyer - informationsspridning
Dnr353-2566-2001
MedelsförvaltareKorrosionsinstitutet
ProjektledareVladimir Kucera
Programperiod2001-2005
FoU temaVård och konservering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2002 168 115
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att bearbeta och sammanställa resultaten av ett omfattande forskningsprogram i form av en lättillgänglig rapport och bildserie som kan tjäna som underlag för rekommendationer avseende underhåll av bronsskulpturer.