FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2003 
TitelBilden av industrin i kulturmiljövården
Dnr353-2789-2002
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionKunskapsavdelningen
ProjektledareHelena Westin
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturarvet i samhället
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2003 250 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att genom en granskning av ett 10-tal genomförda restaureringar av industriminnen analysera vilka dimensioner av de industriella produktionsanläggningarna som lyfts fram respektive inte uttrycks.