FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2003 
TitelArkeologins publika relation
Dnr353-2807-2002
MedelsförvaltareGöteborgs Universitet
InstitutionInstitutionen för arkeologi och antikens historia
ProjektledareKristian Kristiansen
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturarvet i samhället
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2003 48 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att anordna en temadag vid arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet i syfte att bidra till en ökad reflektion inom den svenska arkeologin/kulturarvsförvaltningen rörande den publika relationen och vikten av dialog med medborgarna.