FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2003 
TitelFjärranalys i kulturmiljövården
Dnr353-0668-2003 
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionKunskapsavdelningen
ProjektledareMikael Frisk
Programperiod2001-2005
FoU temaVård och konservering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2003 50 000
Kortfattat syfte
På seminariet diskuterades behovet av satellitbildbaserad fjärranalys för att följa och utvärdera förändringarna i kulturmiljön. I seminariet deltog representanter från Riksantikvarieämbetet, Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, KTH, NV, Metria Miljöanalys, Rymdstyrelsen, Lst i Dalarna och Swedpower.