FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2003 
TitelKulturarvets betydelse för en god bebyggd miljö – forskarnätverk
Dnr353-2778-2002
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionKunskapsavdelningen
ProjektledareAnn Mari Westerlind
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturarvet i samhället
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2003 319 000
2004 300 000
2005 100 000
Kortfattat syfte
Riksantikvarieämbetet avser att etablera ett forskar- och expertnätverk med för att få en bättre överblick över kunskapsläge och kunskapsbehov när det gäller kulturarvets betydelse för goda livsmiljöer och hållbara städer.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelKulturmiljö och stadsutveckling - en forskningsöversikt
Ingår iRapport från Riksantikvarieämbetet ; 5
FörfattareChrister Bengs, Sara Ringö
Utgivningsår2004
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 91-7209-351-X
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturarvets betydelse för en god bebyggd miljö - forskarnätverk som genomfördes med FoU-finansiering år 2003-2005.
TitelAttraktivitet - hur och för vem? - kultur, natur och kulturarv som framgångsfaktorer och intressekonflikter - tvärsektoriella seminariedagar i Sunne 19-20 oktober 200
RedaktörMarja-Leena Pilvesmaa
Utgivningsår2005
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 91-7209-409-5 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/280
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturarvets betydelse för en god bebyggd miljö – forskarnätverk som genomfördes med FoU-finansiering år 2003-2005.
TitelSustainable historic towns - urban heritage as an asset of development - project report
Ingår iMuseoviraston rakennushistorian osaston raportteja ; 16
RedaktörMarianne Lehtimäki
Utgivningsår2006
Utgivare/förlagNational Board of Antiquities
IDISBN: 951-616-141-3
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturarvets betydelse för en god bebyggd miljö – forskarnätverk som genomfördes med FoU-finansiering år 2003-2005.
TitelPlats, drivkraft, samhällsprocess - vad gör kulturarvet till en resurs för hållbar regional utveckling? : redovisning från seminariedagar i Uppsala 22-23 oktober 2003
Ingår iRapport från Riksantikvarieämbetet ; 7
Utgivningsår2003
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 91-7209-337-4 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/68
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturarvets betydelse för en god bebyggd miljö – forskarnätverk som genomfördes med FoU-finansiering år 2003-2005.