FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2004 
TitelAtt skapa rum för liv. En aspekt av svensk arkitekturutveckling 1950-1975
Dnr353-3214-2003
MedelsförvaltareStockholms universitet
InstitutionKulturgeografiska institutionen
ProjektledareLisbeth Söderqvist
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturhistorisk kunskap
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2004 338 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att analysera hur de idéströmningar som var centrala i den internationella idédebatten inverkade på svensk arkitektur och planering.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelAtt gestalta välfärd - från idé till byggd miljö
FörfattareLisbeth Söderqvist
Utgivningsår2008
Utgivare/förlagFormas, Riksantikvarieämbetet
IDISBN:978-91-540-6014-6 (Formas), ISBN:978-91-7209-499-4 (Riksantikvarieämbetet)
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Att skapa rum för liv - en aspekt av svensk arkitekturutveckling 1950-1976 som genomfördes med FoU-finansiering år 2004-2005 inom temat Kulturhistorisk kunskap.
TitelAtt skapa rum för liv - en aspekt av arkitekturutvecklingen 1950-1975
Ingår iFör en kritisk & konstruktiv kulturmiljöforskning - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2001-2005
FörfattareLisbeth Söderqvist
Utgivningsår2006
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-433-8
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Att skapa rum för liv - en aspekt av svensk arkitekturutveckling 1950-1976 som genomfördes med FoU-finansiering år 2004-2005 inom temat Kulturhistorisk kunskap.