FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2003 
TitelNeutral montermiljö
Dnr353-2773-2002
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionAntikvarisk-tekniska avdelningen
ProjektledareEmma Wikstad
Programperiod2001-2005
FoU temaVård och konservering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2003 220 000
2004 285 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att i fullskaleförsök studera museimontrar och kartlägga emissioner från utställningsmaterial i denna slutna miljö för att förutsäga ackumulation, luftombyte och kemisk påverkan.