FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2003 
TitelUtveckling av ideologier och riktlinjer för vård av fornminnen och kulturlandskap
Dnr353-2782-2002
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionAntikvarisk-tekniska avdelningen
ProjektledareRobert Danielsson
Programperiod2001-2005
FoU temaVård och konservering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2003 200 000
2004 200 000
2006 125 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att formulera riktlinjer för god fornvård i samverkan med yrkesverksamma över hela landet. Seminarieserie med det övergripande målet att utveckla en gemensam ideologi kring fornvården. Delseminarium om fornvårdens ideologi och värdering.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelHandbok i fornminnesvård
FörfattareRobert Danielsson, med bidrag av Karna Jönsson, Runo Löfwendahl och Thorgunn Snædal
Utgivningsår2006
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-422-2 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/50
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Utveckling av ideologier och riktlinjer för vård av fornminnen och kulturlandskap som genomfördes med FoU-finansiering år 2003-2004, 2006 inom temat Vård och konservering.