FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2002 
TitelImmateriella kulturarvet i Norrlands inland/En etisk kulturarvsforskning? - Omprövningar av "vi" och "de andra" i en norrländsk kontext  
Dnr353-3247-2003
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionKunskapsavdelningen
ProjektledareMikael Vallström
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturarvet i samhället
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2002 50 000
2003 331 000
2004 472 000
2005 575 000
2006 290 000
Kortfattat syfte
Projektet avser att utveckla och diskutera ett etiskt hållbart perspektiv, att bidra till utformandet av en i grunden etisk kulturarvsforskning.