FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2004 
TitelArkeologi i massmedia
Dnr353-3076-2003
MedelsförvaltareMitthögskolan
ProjektledareStig Welinder
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturarvet i samhället
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2004 62 000
2005 141 000
Kortfattat syfte
Projektet ska studera hur arkeologisk forskning, antikvariskt arbete, kulturmiljövården och massmedia samspelar i skapandet av allmänbildning och attityder.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelUppgrävt och nedskrivet - om arkeologi och kulturmiljövård i massmedierna
FörfattareAnnica Snäll, Stig Welinder
Utgivningsår2008
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbete
IDISBN: 978-91-7209-517-5
Länkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-9566
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Arkeologi i massmedia som genomfördes med FoU-finansiering år 2004-2005 inom temat Kulturarvet i samhället.