FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2005 
TitelLandskapens värden – från konkurrens om knappa resurser till kollektivt ansvarstagande
Dnr353-3365-2004 
MedelsförvaltareStockholms universitet
InstitutionKulturgeografiska institutionen
ProjektledareAnders Wästfeldt
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturarvet i samhället
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2005 100 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att ta fram förslag på hur landskapets kulturhistoriska och ekologiska värden i framtiden ska kunna förvaltas på ett långsiktigt, lokalt uthålligt och demokratiskt sätt.