FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2004 
TitelFrån folkhem till bostadsakut. Aspekter på välfärdssamhällets kulturarv
Dnr353-3259-2003
MedelsförvaltareJämtlands läns museum
ProjektledareMikael Eivergård
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturhistorisk kunskap
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2004 205 000
2005 154 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att dokumentera ett urval rivningsobjekt inom ramen för bostadsdelegationens verksamhet, beskriva och analysera de bebyggelse- och socialhistoriska värden de representerar.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelFrån folkhem till bostadsakut - om rivningar av moderna bostadshus i mindre tätorter
Ingår iJamtli rapport ; 24
FörfattareLiselott Blombäck
Utgivare/förlagJamtli
IDISBN: 978-91-79482-268
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Från folkhem till bostadsakut - aspekter på välfärdssamhällets kulturarv som genomfördes med FoU-finansiering år 2004-2005 inom temat Kulturhistorisk kunskap.