FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2004 
TitelMed trädgården som förebild - Alnarp som läromönster för skånsk landskapsidentitet
Dnr353-3256-2003
MedelsförvaltareSveriges Lantbruksuniversitet
InstitutionInstitutionen för landskapsplanering
ProjektledareKenneth Olwig
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturhistorisk kunskap
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2004 334 000
2005 389 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att fördjupa förståelsen för förebildens, mönstrets, betydelse för utvecklingen av en trädgårdskultur som innefattar hela landskapsbilden.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelÅkerns blomma - trädgården som jordbrukets förebild i 1800-talets Skåne - The flower of agriculture - the garden as a model for farming in 19th-century Skåne, Sweden
Ingår iActa Universitatis agriculturae Sueciae ; 9
FörfattareÅsa Klintborg Ahlklo
Utgivningsår2012
Utgivare/förlagSveriges lantbruksuniversitet
IDISBN: 978-91-576-7693-1 (PDF)
Länkhttps://pub.epsilon.slu.se/8570/
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Med trädgården som förebild - Alnarp som läromönster för skånsk landskapsidentitet som genomfördes med FoU-finansiering år 2004-2005.
TitelArtikel: Trädgården som lantbrukets förebild i 1800-talets Skåne
Ingår iBebyggelsehistorisk tidskrift. Nr 48. Sid 11-25
FörfattareÅsa Klintborg Ahlklo
Utgivningsår2004
IDISSN: 0349-2834
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Med trädgården som förebild - Alnarp som läromönster för skånsk landskapsidentitet som genomfördes med FoU-finansiering år 2004-2005 inom temat Kulturhistorisk kunskap.
TitelArtikel: Med trädgården som förebild - Alnarp som läromönster för skånsk landskapsidentitet
Ingår iFör en kritisk & konstruktiv kulturmiljöforskning - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2001-2005. Sid 116-123
FörfattareÅsa Klintborg Ahlklo
Utgivningsår2006
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-433-8
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Med trädgården som förebild - Alnarp som läromönster för skånsk landskapsidentitet som genomfördes med FoU-finansiering år 2004-2005 inom temat Kulturhistorisk kunskap.