FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2005 
TitelMakten över monumenten – restaurering av vasaslotten 1850-2000
Dnr353-3303-2004
MedelsförvaltareKungliga Tekniska Högskolan
ProjektledareViktor Edman
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturarvet i samhället
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2005 381 000
2006 398 000
2007 261 291
Kortfattat syfte
Projektet belyser sambanden mellan de restaureringsinsatser som utförts vid vasaslotten från 1800-talets mitt fram till nutid och hur samhällets historiesyn, kulturarvsbruk, värderingsfrågor, restaureringsdebatt och restaureringsideologier har förändrats under perioden.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelMakten över monumenten - restaurering av vasaslott 1850-2000
Ingår iNordiska museets handlingar ; 132
FörfattareMia Geijer
Utgivningsår2007
Utgivare/förlagNordiska museets förlag
IDISBN:978-91-7108-517-7
Länkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-4562
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Makten över monumenten - restaurering av vasaslotten 1850-2000 som genomfördes med FoU-finansiering år 2005 inom temat Kulturarvet i samhället.