FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2006 
TitelHälsingegårdar
Dnr353-3685-2006
MedelsförvaltareHälsinglands museum
ProjektledareGunilla Stenberg
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2006 300 000
Kortfattat syfte
Syftet med förstudien är att få till stånd en större undersökning för att få fördjupade kunskaper och kritiska analyser av olika historiekonstruktioner knutna till Hälsingegårdar som världsarv.