FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2006 
TitelFörstudie: Restaurering av Ekolsunds trädgård och park
Dnr353-3599-2005
MedelsförvaltareSLU
InstitutionInstitutionen för stad och land
ProjektledareÅsa Ahrland
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2006 171 000
Kortfattat syfte
Förstudien syftar till att utarbeta forskningsfrågor kring restaurering, hållbar utveckling och brukande och är ett led i att utveckla forsknings- och utvecklingsverksamheten kring historiska trädgårdar och parker med särskild betoning på metoder för bevarande, vård och restaureringsproblematik.