FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2006 
TitelFörstudie: Visingsös värdeskapande förmåga
Dnr340-2035-2006
MedelsförvaltareInternationella Handelshögskolan i Jönköping
InstitutionInstititutionen för Nationalekonomi
ProjektledareÅke E Andersson
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2006 180 000
Kortfattat syfte
Förstudien syftar till att lyfta fram de ekonomiska aspekterna av att bevara och förädla kulturarvet och kulturmiljön på Visingsö. Syftet är att mäta kulturmiljöns och kulturarvets attraktionskraft för att på så vis kunna dra slutsatser om platsens värde.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelVisingsös värdeskapande förmåga
Ingår iRiksantikvarieämbetets rapportserie ; 340-02035-2006
FörfattarePia Nilsson
Utgivningsår2006
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
Länkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-15376
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Förstudie - Visingsös värdeskapande förmåga som genomfördes med FoU-finansiering år 2006 inom temat Plats och tradition.