FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2006 
TitelKulturmiljöns integration i samhällsplaneringen - delprojekt inom forskningsprojektet: Rum, rörelse och artefakter i urbana landskap. Via Tiburtina
Dnr353-3618-2005
MedelsförvaltareSvenska Institutet i Rom
ProjektledareHans Bjur
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2006 209 000
Kortfattat syfte
Projektet har bedrivits vid och delstudien syftar till att ge relevans för kulturmiljön, kulturarvet och det praktiska kulturmiljöarbetet av resultaten från huvudstudien "Rum, rörelse och artefakter i det urbana landskapet".
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelVia Tiburtina - space, movement and artefacts in the urban landscape
Ingår iSkrifter utgivna av Svenska institutet i Rom ; 60
RedaktörHans Bjur, Barbro Santillo Frizell
Utgivningsår2009
Utgivare/förlagSvenska institutet i Rom
IDISBN 978-91-7042-177-8 (inb)
Länkhttp://www.gu.se/forskning/publikation?publicationId=110634
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturmiljöns integration i samhällsplaneringen - delprojekt inom forskningsprojektet - Rum, rörelse och artefakter i urbana landskap. Via Tiburtina, som genomfördes med FoU-finansiering år 2006 inom temat Landskap med historia.
TitelArtikel: Via Tiburtina - ett forskningsprojekt om urban landskapsarkeologi, stadsutveckling samt om kommunikation och gestaltning av kulturmiljön
Ingår iMångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Sid 113-120
FörfattareHans Bjur
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-669-1 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3312
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturmiljöns integration i samhällsplaneringen - delprojekt inom forskningsprojektet - Rum, rörelse och artefakter i urbana landskap. Via Tiburtina, som genomfördes med FoU-finansiering år 2006 inom temat Landskap med historia.