FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2006 
TitelInneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Dnr353-3607-2005
MedelsförvaltareHögskolan på Gotland
InstitutionAvdelningen för kulturvård
ProjektledareTor Broström
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2006 90 000
2007 97 700
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att förbättra det vetenskapliga underlaget för styrning av inneklimatet i kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom utbildning, kurslitteratur och handböcker.