FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2006 
TitelKulturmiljöns sociala och ekonomiska värden - metoder för utvecklade dialoger med medborgare och företag i den kommunala planeringen om kulturmiljöns värden
Dnr353-3587-2005
MedelsförvaltareKungliga Tekniska högskolan
InstitutionInstitutionen för samhällsplanering och miljö
ProjektledareKrister Olsson
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2006 500 000
2007 295 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att utveckla metoder för att på ett systematiskt sätt inhämta och nyttiggöra kunskaper om kulturmiljöns värde och nytta för olika grupper av medborgare och företag.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelMedborgare, kulturmiljö och planering - ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande - FoU-publikation från Riksantikvarieämbetet
FörfattareKrister Olsson, Elin Berglund
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN 978-91-7209-618-9 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/356
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden - metoder för utvecklade dialoger med medborgare och företag i den kommunala planeringen om kulturmiljöns värden som genomfördes med FoU-finansiering år 2006-2007 inom temat Plats och tradition.
TitelArtikel: Medborgare, kulturmiljö och planering - ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande
Ingår iMångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Sid 175-182
FörfattareKrister Olsson
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-669-1
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3312
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden - metoder för utvecklade dialoger med medborgare och företag i den kommunala planeringen om kulturmiljöns värden som genomfördes med FoU-finansiering år 2006-2007 inom temat Plats och tradition.