FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2006 
TitelFoU-seminarier kring fastigheterna
Dnr353-2128-2006
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionAntikvarisk-tekniska avdelningen
ProjektledareEwa Bergdahl
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2006 75 000
Kortfattat syfte
Riksantikvarieämbetet förvaltar Birka och Hovgården, Uppsala Högar, Glimmingehus och Ales stenar. Detta är platser som årligen besöks av hundratusentals människor. Men det är också platser som bär upp och exemplifierar den nationella berättelsen om Sveriges historia. Glappet mellan pågående forskning och dessa nationella och framförda berättelser är påtagligt. Syftet med forskningsseminarierna om Riksantikvarieämbetets fastigheter är att tillsammans med Kulturen i Lund och Ekerö kommun bjuda in forskare som får presentera sina resultat hittills och diskutera behov av kommande forskningsinsatser.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelKunskapen och publiken - rapport från tre forskarseminarier 2006-2007 kring kulturarv och den publika uppgiften
FörfattareEwa Bergdahl
Utgivningsår2007
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/24
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet FoU-seminarier kring fastigheterna som genomfördes med FoU-finansiering år 2006 inom temat Plats och tradition.