FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2007 
TitelThe European Landscape Convention: A Door to Planning and Interpreting a Culturally and Naturally Diverse Regional Landscape Heritage?
Dnr353-3875-2006
MedelsförvaltareSLU
InstitutionOmråde Landskapsarkitektur
ProjektledareKenneth Olwig
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20071 150 000
20081 077 000
20091 198 800
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att utröna hur landskapskonventionen kan användas som ett verktyg för en lokal orienterad landskapsförvaltning och landskapstolkning.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelArtikel: Den europeiska landskapskonventionen - en dörr till nya sätt att planera och tolka ett kulturellt och naturligt varierat regionalt landskapsarv?
Ingår iMångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11 . Sid 31-38
FörfattareKenneth R Olwig, Jan Olof Helldin
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-669-1
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3312
BeskrivningPublikationen är ett resulat av projektet The European Landscape Convention- A Door to Planning and Interpreting a Culturally and Naturally Diverse Regional Landscape Heritage? som genomfördes med FoU-finansiering år 2007-2009 inom temat Landskap med historia.