FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2006 
TitelDet förflutna som samtida resurs - det odelade kulturlandskapets konsekvenser
Dnr353-3609-2005
MedelsförvaltareLunds universitet
InstitutionInstitutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
ProjektledareTomas Germundsson
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2006 783 000
2007 710 000
2008 826 400
2009 683 000
Kortfattat syfte
Doktorandprojektet syftar till att dels undersöka effekterna av miljövårdens och samhällsplaneringens bevarandestrategier, dels analysera förutsättningarna för en hållbar utveckling avseende landskapets historiska värden och sammanhang.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelLandskapet, förflutenheten och samtiden - uppsatser om bevarandets dilemman : rapport tillkommen inom projektet "Det förflutna som samtida resurs - det odelade kulturlandskapets konsekvenser
Ingår iRapporter och notiser. Department of Social and Economic Geography, Lund University ; 171
RedaktörTomas Germundsson, Carl-Johan Sanglert
Utgivningsår2010
Utgivare/förlagLunds universitet
IDISBN: 978-91-979006-0-7
Länkhttp://lup.lub.lu.se/record/2372265
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Det förflutna som samtida resurs - det odelade kulturlandskapets konsekvenser
TitelArtikel: Ju förr dess bättre? - tidsgeografiska perspektiv på landskapsvärden
Ingår iSamtidsarkeologi - varför gräva i det nära förflutna? rapport från en session vid konferensen IX Nordic TAG i Århus 2007
FörfattareCarl Johan Sanglert
Utgivningsår2008
Utgivare/förlagSödertörns högskola
IDISBN: 978-91-975039-4-5
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Det förflutna som samtida resurs - det odelade kulturlandskapets konsekvenser som genomfördes med FoU-finansiering år 2006-2008, 2009 inom temat Landskap med historia.
TitelArtikel: Det förflutna som samtida resurs - det odelade kulturlandskapets konsekvenser
Ingår iMångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Sid 49-56
FörfattareTomas Germundsson
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-669-1 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3312
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Det förflutna som samtida resurs - det odelade kulturlandskapets konsekvenser som genomfördes med FoU-finansiering år 2006-2008, 2009 inom temat Landskap med historia.