FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2006 
TitelDelaktighetens landskap: Tillgänglighet och inflytande inom kulturarvssektorn
Dnr353-3588-2005
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionCEFOS
ProjektledareAnnelie Sjölander-Lindqvist
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2006 721 520
20071 001 490
20081 004 900
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att med utgångspunkt i förhandlingar om kulturarv undersöka på vilket sätt olika grupper förstår och tolkar innebörden av "delaktighet" och på vilket sätt deltagande i kulturvårdsinsatser kommer till uttryck.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelDelaktighetens landskap - tillgänglighet och inflytande inom kulturarvssektorn
FörfattareAnnelie Sjölander-Lindqvist, Anna Bohlin, Petra Adolfsson
Utgivningsår2010
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-560-1 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/156
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Delaktighetens landskap - tillgänglighet och inflytande inom kulturarvssektorn som genomfördes med FoU-finansiering år 2006-2008 inom temat Landskap med historia.
TitelArtikel: Lokalsamhälle och kulturarv - deltagande och dialogskapande i praktiken
Ingår iMångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11 . Sid 159-166
FörfattareAnna Sjölander-Lindqvist, Anna Bohlin, Petra Adolfsson
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-669-1 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3312
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Delaktighetens landskap - tillgänglighet och inflytande inom kulturarvssektorn som genomfördes med FoU-finansiering år 2006-2008 inom temat Landskap med historia.