FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2007 
TitelSkåne. Landskapets kyrkor
Dnr3.2.2-3808-2006
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionKulturmiljöavdelningen
ProjektledareMarkus Dahlberg
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2007 227 800
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att fullständiga det material som krävs för att publicera en fullständig rapport över landskapet Skåne i Sockenkyrkoprojektets serie.