FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2008 
TitelUtredningsuppdrag: Kunskapscentrum för Sveriges kyrkor
Dnr353-3538-2007
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
ProjektledareKarin Hermerén
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2008 300 000
2009 250 000
Kortfattat syfte
Utredningsuppdragets övergripande mål är att utforma förslag till ett breddat kunskapssökande kring kyrkobyggnaderna och dess miljöer med utgångspunkt i projektet Sveriges Kyrkor. Den fortsatta kunskapsuppbyggnaden ska också tillgodose Riksantikvarieämbetets behov av kunskapsunderlag för att kunna utföra myndighetens tillsynsuppdrag och de eventuella uppgifter som är anknutna till kyrkoantikvarisk ersättning. Uppdraget är att föreslå en modell för hur den framtida kunskapsuppbyggnaden skulle kunna organiseras och utformas.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelKunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv efter relationsförändringen kyrka/stat år 2000
FörfattareKarin Hermerén
Utgivningsår2009
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-550-2 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/185
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Utredningsuppdrag: Kunskapscentrum för Sveriges kyrkor som genomfördes med FoU-finansiering år 2008-2009 inom temat Landskap med historia.