FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2007 
TitelKommunikation och gestaltning av kulturmiljön
Dnr353-3827-2006
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareHans Bjur
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2007 305 000
2008 270 400
Kortfattat syfte
Syftet är att skapa en teoretisk och metodologisk grund för att utveckla bilden som kommunikationsmedel i kulturmiljöplanering och att på denna grund utveckla digitala modeller för att visualisera och gestalta vetenskapliga analyser och tolkningar.