FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2006 
TitelINCLUDE- Integrering av ekologiska, sociala, kulturella dimensioner i förvaltningen av vägar och järnvägar
Dnr353-3597-2005
MedelsförvaltareSLU
InstitutionCentrum för Biologisk Mångfald
ProjektledareAndreas Seiler
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2006 500 000
2007 400 000
2008 485 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till långsiktiga strategier för uthålliga transportsystem där framtida infrastruktur är anpassad till landskapets inneboende natur- och kulturmiljöegenskaper.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelInclude - forskning för en transportinfrastruktur i harmoni med landskapet - slutrapport från forskningsprogrammet Include 2006-2008
Ingår iCBM:s skriftserie ; 30
FörfattareCBM Centrum för biologisk mångfald, Include
Utgivningsår2009
Utgivare/förlagCentrum för biologisk mångfald
IDISBN: 978-91-89232-39-6 (tryckt), ISSN: 1403-6568
Länkhttps://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/nyheter-vid-cbm/
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet INCLUDE- Integrering av ekologiska, sociala, kulturella dimensioner i förvaltningen av vägar och järnvägar som genomfördes med FoU-finansiering år 2006-2008 inom temat Landskap med historia.
TitelArtikel: Forskningsprojetet INCLUDE - på gränsen mellan landskapets ekologiska, kulturella och sociala värden
Ingår iMångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Sid 39-47
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-669-1 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3312
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet INCLUDE- Integrering av ekologiska, sociala, kulturella dimensioner i förvaltningen av vägar och järnvägar som genomfördes med FoU-finansiering år 2006-2008 inom temat Landskap med historia.