FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2006 
TitelAtt ladda ett landskap - Uppdragsarkeologi och kampen om det sedan länge förflutna som ett hinder eller en resurs
Dnr353-3621-2005
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionUV Öst
ProjektledareAnders Kaliff
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2006 351 000
2007 351 000
2008 669 300
Kortfattat syfte
Doktorandprojektet syftar till att kartlägga konflikter/samsyn kring de bruk och värden som lokala/regionala aktörer tillskriver spåren av det sedan länge förflutna och då särskilt med utgångspunkt från uppdragsarkeologin.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelMedeltider samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden
Ingår iLinköping Studies in Arts and Science ; 518
FörfattareGöran Gruber
Utgivningsår2010
Utgivare/förlagLinköpings university Electronic Press
IDISBN 978-91-7393-337-7 (PDF)
Länkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-60079
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Att ladda ett landskap - Uppdragsarkeologi och kampen om det sedan länge förflutna som ett hinder eller en resurs som genomfördes med FoU-finansiering år 2006-2008 inom temat Landskap med historia.
TitelArtikel: Meningsskapande medeltider - mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden
Ingår iMångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Sid 89-96
FörfattareGöran Gruber
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-669-1 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3312
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Att ladda ett landskap - Uppdragsarkeologi och kampen om det sedan länge förflutna som ett hinder eller en resurs som genomfördes med FoU-finansiering år 2006-2008 inom temat Landskap med historia.