FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2008 
TitelKulturarv, kommunikation och lärande, en förstudie
Dnr353-3382-2007
MedelsförvaltareLinköpings universitet
InstitutionTema Q
ProjektledarePeter Aronsson
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2008 260 600
Kortfattat syfte
Förstudien syftar till att i en större undersökning analysera vilka berättelser som förmedlas vid kulturhistoriska besöksmål.