FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
TitelWorkshop ELC
Dnr353-1965-2009
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet och Sveriges lantbruksuniversitet
ProjektledareKenneth Olwig
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2009 25 000
Kortfattat syfte
Nätverksstöd till en Europeisk konferens om landskapskonventionen och Internationellt forskarseminarium på Alnarp.