FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
TitelBiologiskt kulturarv som bas för samverkan mellan kulturmiljö- och naturvård
Dnr353-3425-2008
MedelsförvaltareSveriges lantbruksuniversitet
InstitutionCentrum för biologisk mångfald
ProjektledareTommy Lennartsson
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2009 90 000
Kortfattat syfte
Workshop gemensam för CBM och Raä. Syfte: Skapa samverkansformer och föreslå handlingsprogram för gemensamt arbete med biologiskt kulturarv (bk), så att bk blir en användbar kontaktyta mellan kulturmiljövård och naturvård, ekologi och histora etc.