FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
TitelStandardiseringsarbete inom CEN TC346, nätverk för internationella arbetsgrupper
Dnr3.2.2-3420-2008
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFörvaltningsavdelningen
ProjektledareKathrin Hinrichs Degerblad
Programperiod2006-2010/2011
FoU tema
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2009 80 000
2010 100 000
2011 90 000
Kortfattat syfte
Standardiseringsprojektet CEN/TC346 är ett tvärsektoriellt samarbete mellan europeiska kulturvårdsorganisationer, museer, förvaltare av byggnader som huserar samlingar/magasin samt med fysiker, kemister och ingenjörer som experter på materialanalys
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelBevarande av kulturarv – Specifikationer för temperatur och relativ fuktighet i syfte att förhindra mekaniska skador på organiska, hygroskopiska material
Ingår iSvensk standard ; SS-EN 15757:2010
Utgivningsår2010
Utgivare/förlagSIS - Swedish Standards Institute
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Standardiseringsarbete inom CEN TC346, nätverk för internationella arbetsgrupper som genomfördes med FoU-finansiering 2009-2011.
TitelBevarande av kulturarv - metoder och instrument för mätning av luft- och yttertemperaturer
Ingår iSvensk standard ; SS-EN 15758:2010
Utgivningsår2010
Utgivare/förlagSIS - Swedish Standards Institute
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Standardiseringsarbete inom CEN TC346, nätverk för internationella arbetsgrupper som genomfördes med FoU-finansiering 2009-2011.
TitelBevarande av kulturarv - specifikationer för styrning av inomhusklimat - del 1, riktlinjer för uppvärmning av kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse
Ingår iSvensk standard ; SS-EN 15759-1:2011
Utgivningsår2011
Utgivare/förlagSIS - Swedish Standards Institute
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Standardiseringsarbete inom CEN TC346, nätverk för internationella arbetsgrupper som genomfördes med FoU-finansiering 2009-2011.
TitelBevarande av kulturarv - generella termer och definitioner
Ingår iSvensk standard ; SS-EN 15898:2011
Utgivningsår2011
Utgivare/förlagSIS - Swedish Standards Institute
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Standardiseringsarbete inom CEN TC346, nätverk för internationella arbetsgrupper som genomfördes med FoU-finansiering 2009-2011.
TitelBevarande av kulturarv – Metodik för provtagning från kulturobjekt – generella krav och riktlinjer
Ingår iSvensk standard ; SS-EN 16085:2012
Utgivningsår2012
Utgivare/förlagSIS - Swedish Standards Institute
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Standardiseringsarbete inom CEN TC346, nätverk för internationella arbetsgrupper som genomfördes med FoU-finansiering 2009-2011.