FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2008 
TitelTillgängliggörande av forskning om Birka
Dnr353-3400-2008
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFastigheter och besöksmål
ProjektledareLena Johansson
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2008 59 917
2009 90 000
Kortfattat syfte
Projektet ska producera en skrift i syfte att tillgängliggöra aktuell forskning om Birka och Hovgården för en bred allmänhet. Platsen besöks årligen av en stor publik och det är angeläget att möjliggöra besökarens tillägnande av aktuell kunskap.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelArtikel: Kulturarv som läranderesurs
Ingår iMångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Sid 191-196
FörfattareLena Johansson
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-669-1 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3312
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Tillgängliggörande av forskning om Birka som genomfördes med FoU-finansiering år 2008-2009 inom temat Plats och tradition.