FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
TitelRengöra och förebygga biofilm på kulturhistorisk sten (RenSten): Förstudie
Dnr353-3399-2008
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareElizabeth Ellen Peacock
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2009 85 000
Kortfattat syfte
Förstudien (1 år) ska förbereda forskningsprojektet RenSten (4 år). Aktuell kunskap och metoder för att utvärdera rengöring/förebyggande av biofilm på kulturhistorisk sten utomhus i nordiskt klimat ska sammanställas.
Sammanfattning
RenSten ska bearbeta ett centralt problem när det gäller förvaltning och dokumentation av kulturhistoriska objekt i sten och stenliknande material: att ta bort och förebygga växt av alger, lavar, mikrosvamp och bakterier. I förstudien ska kunskapsläget och tidigare försök sammanställas och utvärderas genom litteratur- och fältstudier samt intervjuer. Biofilmer på kulturhistorisk sten i utomhusmiljö ska dokumenteras i en referensdatabas. Metoder för att utvärdera rengörande/förebyggande insatser och skadliga bieffekter på stenen ska testas och anpassas. I RenSten ska ett par traditionella och nya rengörande/förebyggande metoder testas, utvärderas och utvecklas i fält under fyra år på ett brett spektra av objekt av olika stensort, miljöer och sammansättning av arter/organismtyper. Syftet är att ta fram ett underlag för att förvaltare, arkeologer och konservatorer ska kunna hantera problemet med biofilmer på ett mer medvetet sätt och med mer specifika metoder än idag.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelAtt rengöra och förebygga påväxt på förhistorisk sten - en kunskapsöversikt
FörfattareEva Ernfridsson
Utgivningsår2010
Utgivare/förlagGöteborgs universitet
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Rengöra och förebygga biofilm på kulturhistorisk sten (RenSten)- förstudie som genomfördes med FoU-finansiering år 2009 inom temat Plats och tradition.