FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
TitelHållbar textilkonst? Flamskyddsmedel för textilier i offentlig miljö.
Dnr353-3813-2009
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFörvaltningsavdelningen
ProjektledareMargareta Bergstrand
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaModerna kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2010 240 124
Kortfattat syfte
Att genom tre fallstudier undersöka flamskyddsmedels påverkan på offentlig texilkonst för att genom tekniska fakta öka kunskapen om de nedbrytningsprocesser medlen orsakat.
Sammanfattning
Projektet "Hållbar textilkonst?" ska ta fram fakta kring de faktorer som har fört fram till att flamskyddat textilmaterial skadats.Projektet ska ge en översikt över flamskyddmedlens förekomst i offentlig textil konst och undersöka skadefrekvensen samt belysa skadornas karaktär och omfattning. Projektet ska söka alternativ till användning av flamskyddsmedel i syfte att uppnå en långsiktig hållbarhet för textil konst och en säker och hållbar offentlig miljö. En genomgång av nu gällande svenska lagar och förordningar som reglerar brandsäkerheten i offentlig miljö ska också göras, med utblick mot EU och USA. I ett delprojekt tas i tre fallstudier tekniska fakta fram för att öka och med naturvetenskapliga metoder underbygga kunskapen om dessa skador. Ansökan avser detta delprojekt.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelArtikel: Hållbar textilkonst? Flamskyddsmedel för textilier i offentlig miljö
Ingår iMångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11 . Sid 103-110
FörfattareMargareta Bergstrand
Utgivningsår2013
IDISBN: 978-91-7209-669-1 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3312
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Hållbar textilkonst? Flamskyddsmedel för textilier i offentlig miljö som genomfördes med FoU-finansiering år 2010 inom temat Moderna kulturarv.
TitelHållbar textilkonst? Flamskyddsmedel för textilier i offentlig miljö - fyra fallstudier
Utgivningsår2009
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Hållbar textilkonst? Flamskyddsmedel för textilier i offentlig miljö som genomfördes med FoU-finansiering år 2010 inom temat Moderna kulturarv.