FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
TitelTraditionell ekologisk kunskap om marknyttjande hos samer i världsarvet Laponia
Dnr353-3434-2008
MedelsförvaltareÁjtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
ProjektledareBerit Inga
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2009 242 000
2010 236 680
2011 180 000
Kortfattat syfte
Att ge fördjupad kunskap om kvinnors och mäns traditionella nyttjande av markerna i Laponia och finna metoder för återförande av kunskapen om markernas historia och dess brukande. Att komplettera de projekt Ájtte gjort om bl. a. renvallar.
Sammanfattning
Projektet skall under en 3-årsperiod dokumentera genom intervjuer hur traditionell kunskap om markanvändning ser ut bland samer i världsarvet Laponia. Kunskap om markernas historia och naturresursnyttjandet ska dokumenteras hos båda könen och i olika generationer. Vissa intervjuer kommer att ske i fält. Fokus kommer att ligga på vissa naturresursnyttjande som skohöskördande, myrslåtter, boplatser, vandringsleder för djur och människor, mjölkvallar, fiskesjöar, jaktbart vilt etc. Renskötseln kommer hela tiden finnas med i bakgrunden, men projektet skall främst beröra annan markanvändning. Frågeställningar: Hur känner man igen markerna och hur används naturresursen (termer för olika marktyper, redskap etc). Berättelser från Laponia om händelser som knyter an till markernas historia. Hur ska traditionell ekologisk kunskap kunna leva vidare i nästa generation? Under 2010 kommer vi att planera för den workshop som ska hållas i augusti 2011 i samarbete med Sáminuorra.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelSamiska växter i Laponia
FörfattareKajsa Kuoljok
Utgivningsår2012
Utgivare/förlagÁttje, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
IDISBN: 978-97-87636-21-9
BeskrivningSkriften har sin bakgrund i FoU-projektet Traditionell ekologisk kunskap om markanvändning i Laponia som bedrevs 2009-2011 inom tema Landskap med historia.