FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
TitelKalejdoskop - sätt att se på kulturarv
Dnr3.2.2-3911-2009
MedelsförvaltareLänsstyrelsen Västernorrland
InstitutionAvdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad
ProjektledareAnna Molin
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaModerna kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2010 800 000
2011 930 000
2012 450 000
Kortfattat syfte
Syftet med projektet är att förbättra informationen om och urvalet av skyddade kulturmiljöer med avseende på det heterogena Sverige. Vidare ska projektet också syfta till att utveckla samverkansformer för att vidga kulturmiljövårdens perspektiv.
Sammanfattning
Projektet syftar till att förbättra informationen om och urvalet av skyddade kulturmiljöer med avseende på det heterogena Sverige. Vidare ska projektet också syfta till att utveckla samverkansformer för att vidga kulturmiljövårdens perspektiv. Mer långsiktigt vill projektet skapa ökad delaktighet i samhället och förändrade arbetssätt och metoder i länsstyrelsernas arbete. Inom projektet kommer ett antal delprojekt inom temaområdena Tillgänglig information, Parallella berättelser och Ökad bredd i kunskapsunderlagen att genomföras. Delprojekten är respektive länsstyrelse ansvarig för. Projektet samordnas nationellt.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelPlatsens mänskliga berättelser
RedaktörMasoud Kamali
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagUniversus press
IDISBN: 978-91-87439-01-8
Länkhttp://universus.se/arkiv/book/platsens-manskliga-berattelser
BeskrivningAntologin Platsens mänskliga berättelser är ett resultat från länsstyrelsernas gemensamma satsning Kalejdoskop – sätt att se på historia. Projektet genomfördes med FoU-finansiering under åren 2010-2012 inom tema Moderna kulturarv. Femton länsstyrelser har bidragit med artiklar.
TitelArtikel: Kalejdoskop - sätt att se på kulturarv
Ingår iMångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11 . Sid 183-188
FörfattareAnna Molin
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-669-1
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3312
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kalejdoskop - sätt att se på kulturarv som genomfördes med FoU-finansiering år 2010-2012 inom temat Moderna kulturarv.