FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
TitelVibrationers påverkan på arkitekturbunden konst i historiska byggnader
Dnr3.2.2-3903-2009
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFörvaltningsavdelningen
ProjektledareStefan Lindgren
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2010 250 000
Kortfattat syfte
Undersöka hur vibrationer som orsakas av infrastrukturprojekt påverkar arkitekturbunden konst i historiska byggnader.
Sammanfattning
Det råder idag stor osäkerhet kring vilka konsekvenser vibrationer har på kulturhistoriska byggnader. Projektet undersöker vibrationers påverkan på arkitekturbunden konst i historiska byggnader. Resultat ska användas för att prognostisera vibrationers inverkan vid planering av infrastrukturprojekt och bidra till att förstärka konst och kulturbyggnaders ställning inom arbetet med standarder för vibrationsalstrande arbeten. Projektet innehåller tre steg: studier och provning på referensytor i fält, materialprovning på kopior av materialsammansättningen i laboratorier, kartläggning och analys av vibrationsrelaterade risker genom upprättande av riskkatalog. Projektet tar framresultat som är användbara för att prognostisera vibrationers faktiska inverkan. Resultatet kan användas för att ta fram standarder anpassade för historiska byggnader och dess konst. Projektet utvärderar nya instrument för riskanalys och materialprovning som är relevanta för historiska byggnader och dess konst.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelVibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst i kulturhistoriska byggnader
FörfattareAnna Henningsson och William Wei
Utgivningsår2016
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-785-8 (PDF) ISBN: 978-91-7209-784-1 (Tryck)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10452
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2010 och 2012 inom tema Styrmedel. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.