FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
TitelSmå historier i stora berättelser
Dnr353-3410-2008
MedelsförvaltareLänsmuseet Västernorrland
InstitutionMurberget
ProjektledareBengt Wittgren
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaModerna kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20091 080 000
20101 308 530
Kortfattat syfte
Projektet ger generell kunskap om dagens dokumentationssystems användbarhet för kulturarvets brukargrupper, och utvärderar en ny modell för kunskapsinhämtning i relation till lokal historieskrivning, modernt kulturarv och landskapets betydelser.
Sammanfattning
Projektets frågeställning kretsar kring kulturarvets dokumentationssystem, dvs institutioners sätt att klassificera, registrera och tillhandahålla kulturarvsinformation. Målsättningen är att ur brukarperspektiv ge ny kunskap om systemens generella användbarhet och relevans. Mot bakgrund av sociologen Habermas begrepp Livsvärld som Systemvärld och historiken Peter Burkes begrepp den Stora och den Lilla traditionen, ser vi dokumentationssystemen som ett kulturmöte mellan levd (historisk) erfarenhet och kulturarvets systemorienterade förvaltningsapparat. I två delstudier, en om regionala och centrala ABM-institutioner, den andra om lokalt kulturarvsarbete på Gotland, ska dokumentationssystemens förmåga att transformera levd hi-storia till ett kunskapsobjekt undersökas. Centrala frågeställningar gäller vad för slags maktstrukturer och historieberättande som dokumentationssystemen speglar, samt om systemen motsvarar förväntningar och behov hos kulturarvets olika brukargrupper.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelKatalogen – nyckeln till museernas kunskap? Om dokumentation och kunskapskultur i museer
Ingår iPapers in Museology 8
FörfattareBengt Wittgren
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagUmeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
IDISBN: 978-91-7459-722-6 ISSN: 1103-0100
Länkhttp://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:646500/FULLTEXT01.pdf
BeskrivningDoktorsavhandlingen lades fram vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Den är en del av det resultat som framkom av det FoU-finansierade projektet Små historier i stora berättelser. Projektet genomfördes under 2009-2010 inom temat Moderna kulturarv och bedrevs vid Länsmuseet Västernorrland.