FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
TitelArkeologisk prospektering av fornlämningsmiljön Gamla Uppsala
Dnr3.2.2-3823-2009
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionArkeologiska uppdragsverksamheten, UV Teknik
ProjektledareImmo Trinks
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2010 380 667
Kortfattat syfte
Genom högupplöst arkeologisk prospektering med magnetometer och georadar av fornlämningsmiljön Gamla Uppsala ska metodens potential för kartläggning av platsen undersökas och ny kunskap om en av Sveriges viktigaste historiska platser genereras.
Sammanfattning
Gamla Uppsala är en viktig plats med tradition i Sveriges historia. Fornlämningsmiljön består inte bara av de idag synliga Kungshögarna och kyrkan utan också av lämningar av hallbyggnader och en tillhörande boplats. Projektet ska genom professionell geofysisk arkeologisk prospektering generera ny värdefull kunskap om Gamla Uppsala. Med hjälp av högupplösta magnetometer och georadarmätningar ska underjordiska lämningar av forntida bebyggelse och relaterade strukturer och därmed fornlämningsmiljöns utsträckning kartläggas. Den nygenererade informationen kommer att vara av värde för den arkeologiska förståelsen av fornlämningsmiljön och för planering av framtida arkeologiska undersökningar. Ickeförstörande arkeologisk prospektering är ideal för att generera planeringsunderlag för modernt kulturmiljöarbete och en hållbar utveckling av platsen. Projektets resultat kommer att bidra till en ny bild av platsen och dess historia vilket är av värde för såval forskningen som allmänheten.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelArkeologisk prospektering av fornlämningsmiljön Gamla Uppsala
FörfattareImmo Trinks, Anders Biwall
Utgivningsår2011
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
Länkhttps://issuu.com/trinks/docs/gu_report_final_small/8
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Arkeologisk prospektering av fornlämningsmiljön Gamla Uppsala som genomfördes med FoU-finansiering år 2010 inom temat Plats och tradition.
TitelArtikel: Arkeologisk prospektering av fornlämningsmiljön Gamla Uppsala
Ingår iMångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete : Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Sid 149-156
FörfattareImmo Trinks, Anders Biwall
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-669-1 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3312
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Arkeologisk prospektering av fornlämningsmiljön Gamla Uppsala som genomfördes med FoU-finansiering år 2010 inom temat Plats och tradition.