FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
TitelMögel, organiska syror och kulturarv
Dnr353-3893-2009
MedelsförvaltareIVL Svenska Miljöinstitutet AB
ProjektledareErica Bloom
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2010 388 000
Kortfattat syfte
Målet med projektet är att man i kyrkor skall kunna tillämpa energieffektiva lösningar utan risk för mögelpåväxt som kan påverka människors hälsa samt orsaka nedbrytning av kyrkobyggnaden och dess inventarier.
Sammanfattning
En kombination av ett klimat i förändring med ökande regnmängder och medeltemperaturer samt energieffektivisering av kyrkobyggnader (intermittent, ingen eller låg uppvärmning) kan medföra en ökad risk för uppkomst av mögelväxt och biologisk nedbrytning på våra kyrkor och kulturföremål. Mögelproblem har på senare år uppmärksammats alltmer då kyrkomålningar, orglar och textilier allt oftare angripits. I projektet skall A) kyrkobyggnadens mikroklimat och miljö studeras, B) mögelskador kartläggas, C) förekomst av organiska syror mätas och kyrkoinventariernas skador och eventuella nedbrytning dokumenteras D) kunskap och erfarenhet från projektet spridas. I projektet ingår kyrkomiljöer och dess inventarier i 3 olika svenska klimat; i Luleå stift, i Karlstad stift och i Lunds stift. Projektets mål är att värna om god innemiljö i våra kulturbyggnader för att bevara kulturskatter och människors hälsa genom högkvalitetsanalyser, kunskapsuppbyggnad och tvärvetenskapligt arbete.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelMögel, organiska syror och kulturarv - kyrkans inne- och utemiljö
FörfattareErica Bloom, Martin Ferm, Monika Fjaestad, Marie Haeger-Eugensson, Marcus Liljeberg, Aime Must, Kaisa Svennberg, Lin Tang
Utgivningsår2010
Utgivare/förlagIVL, Svenska miljöinstitutet
Länkhttp://www.ivl.se/ovrigt/sok.html?query=M%C3%B6gel%2C+organiska+syror+och+kulturarv.+Kyrkans+inne+oc
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Mögel, organiska syror och kulturarv som genomfördes med FoU-finansiering år 2010 inom temat Plats och tradition.