FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
TitelAtt förlika miljöintressen: Natur- och kulturarv vid restaurering av vattendrag
Dnr353-3407-2008
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionCEFOS
ProjektledareAnna Bohlin
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2009 473 000
2010 486 993
2011 738 244
Kortfattat syfte
Projektet undersöker två problemkomplex som aktualiseras i samband med restaurering av vattendrag: det tvärsektoriella samarbetets utmaningar samt frågan om ökade krav på lokalt deltagande och lokal förankring av policybeslut.
Sammanfattning
Detta treåriga projekt undersöker hur de två miljövärdena biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljöer kan förlikas vid restaurering av svenska vattendrag. Enligt förslag skall 33 % av Sveriges värdefulla sjöar och vattendrag senast år 2015 restaureras för att uppnå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Sådan restaurering ställer motstridiga intressen mot varandra eftersom det som avlägsnas eller modifieras i vattendragen för att skydda arter och biotoper oftast är kulturhistoriska lämningar som enligt kulturmiljövårdssynpunkt bör skyddas. Projektet kommer att studera hur skilda intressen konstrueras, förstås och förhandlas av myndigheter, lokala invånare och andra berörda. Projektet vill identifiera och analysera faktorer som kan underlätta eller försvåra tvärsektoriell koordinering, samverkan och lokalt deltagande samt lyfta fram och belysa exempel på framgångsrikt genomförande av restaurering av vattendrag och sjöar där både natur- och kulturvärden beaktas.