FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
TitelMalmfältens kulturmiljöprocesser
Dnr353-3898-2009
MedelsförvaltareLuleå tekniska universitet
InstitutionSamhällsbyggnad, Arkitektur & infrastruktur
ProjektledareKristina L Nilsson
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaModerna kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2010 586 996
Kortfattat syfte
Att undersöka hur bebyggelsemiljöernas kulturvärden värderas i planeringsprocesser vid samhällsförändringarna i Kiruna och Malmberget, samt vilka möjligheter kulturarvet tillmäts som en kvalitativ och funktionell resurs i stadsutvecklingen?
Sammanfattning
Slutrapporten för Riksantikvarieämbetets uppdrag att följa och stödja utvecklingen i Malmfälten (2009) tillsammans med resultatet av de sökandes tidigare studier i Kiruna visar på svårigheter som uppstår när olika värderingar av kulturmiljön finns som underlag för beslut om vilka bebyggelsemiljöer som är värda att bevaras eller flyttas. Dessa undersökningar visar tendenser på att dessa svårigheter medför att de åsidosätts i den långsiktiga planeringen och den reella situationen idag är att stora delar av bebyggelsemiljöerna rivs. Den aktuella studien ämnar undersöka hur bebyggelsemiljöernas kulturvärden värderas i planeringsprocesser som rör samhällsförändringarna i Kiruna och i Malmberget. Vilken betydelse tillmäts kulturmiljön i planeringen för de framtida, samhällena? Vilka möjligheter tillmäts kulturarvet som en kvalitativ och funktionell resurs i stadsutvecklingsprocesserna? Värderingarna som görs i respektive kommun jämförs, där resultatet analyseras och problematiseras.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelMalmfältens kulturmiljöprocesser
FörfattareJennie Sjöholm, Kristina L Nilsson
Utgivningsår2011
Utgivare/förlagLuleå tekniska universitet
IDISBN: 978-91-7439-378-1 (PDF)
Länkhttps://www.ltu.se/research/subjects/Arkitektur/Forskningsprojekt/2.57279
Länkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-24873
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Malmfältens kulturmiljöprocesser som genomfördes med FoU-finansiering år 2010 inom temat Moderna kulturarv.