FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
TitelRenSten
Dnr3.2.2-3844-2009
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionCell och molekylär biologi
ProjektledareKarsten Pedersen
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2010 275 092
2011 272 000
2012 250 000Medelsförvaltare 2010, 2011 Göteborgs universitet, Cell och molekylär biologi
Kortfattat syfte
Kulturmiljövården ska kunna hantera problematiken kring biologi och kulturhistorisk sten med specifika, vetenskapligt grundlagda och väl beskrivna samt förbättrade metoder, jämfört med dagens kunskapsläge.
Sammanfattning
RenSten handlar om vad som växer på kulturhistorisk sten, vad det får för effekt och hur rengörande och förebyggande åtgärder mot påväxt kan utföras på bästa sätt. 2010 ska en två månaders litteraturstudie och två månaders undersökningar på lab och i fält genomföras. Första året ska resultera i en rapport och en submitterad artikel och kan genomföras som ett fristående forskningsprojekt. Medel kommer att sökas från flera finansiärer för en fortsättning under 2011 och 2012. Då är fördjupade lab- och fältstudier planerade. Växten av bland annat alger och lavar verkar ha ökat under senare år på hällristningar, runsten och skulptur. Det finns en oro för att de rengöringsmetoder som tillämpas förvärrar problemen och att det kan leda till negativa konsekvenser ur konserveringssynpunkt och för upplevelsen av miljöer och monument. Efter RenStens tre år ska generella riktlinjer för rengöring och förebyggande av påväxt på kulturhistorisk sten i nordiskt klimat formuleras.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelAtt rengöra och förebygga påväxt på kulturhistorisk sten - en kunskapsöversikt
FörfattareEva Ernfridsson
Utgivningsår2010
Utgivare/förlagGöteborgs universitet
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet RenSten som genomfördes med FoU-finansiering år 2010-2012 inom temat Plats och tradition.